Kostprijs Open Water 375 € (all in)

  • Incl. huur duikmateriaal
  • Incl. handboeken
  • Incl. 10 beurtenkaart zwembad

Minimumvereisten:

  • 10 jaar oud zijn
  • 200 meter kunnen zwemmen
  • 10 minuten kunnen drijven
  • Een goede gezondheid

Inschrijven bij:

duiker

Advanced open water

De PADI advanced open water cursus is een vervolmakingscursus die je kan volgen na de open water diver. In deze cursus wordt nadruk gelegd op praktijk en krijgt u ook de keuze om u te verdiepen in een aantal zelf te kiezen onderwerpen.

Advanced Open Water

Netpulse Webdesign